Siirry pääsisältöön

Luovan Oppimisen Koulu 2020

Luovan Oppimisen Koulu 2020 pyrkii osaltaan herättämään ajatuksia ja pohtimaan uuden yläkoulun ja lukion opsin tiimoilta. Olen ollut mukana kehittämässä paikallisia opseja ja prosessi on herättänyt paljon ajatuksia. Kannatan uutta opsia ja koulutuksen kehittämistä. Kehitystyössä tulee yhdistää paikalliset toimijat ja valtakunnantason kehitystyö. Kannatan sähköisen median käyttöä opetuksessa harkiten. Esimerkiksi lukioissa toteutettu sähköinen koejärjestelmä on hyvä uudistus ja mahdollistaa uusia yhteistyön metodeja keskiasteen ja korkeakoulun sekä peruskoulun ja keskiasteen koulujen välille. Koska maailma on digitaalinen, tulee oppia digikriittiseksi! Digitaalisuutta tulee kehittää ihmisen ehdoilla!

Luovan Oppimisen Koulun ajattelussa olennaista on:

1. Luovuuskasvatus (Ks esim John Deweyn ajatus luovasta lapsuudesta)

https://www.brainpickings.org/2016/02/11/art-as-experience-john-dewey/

2. Ilmiöpohjaisuus ja yhdessä tapahtuva keskusteleva oppiminen 

3. Tutkiva opettajuus ja opettaja oman tietonsa päivittäjänä ja opettajakoulutukseen panostaminen  erityisesti uuden opsin osalta


Kuvaaja: 

Oheisen kuvaajan avulla on tarkoitus herättää ajatuksia erilaisista kasvatuksen dilemmoista ja pohtia ratkaisuja. Luovan oppimisen koulussa erehtyminen, kokeileminen ja kasvaminen sekä yhteisöllinen ja tutkiva opettajuus ovat avainsanoja. 

Katri Issakainen (Taiteen kandidaatti, FM, tohtorikoulutettava, yläkoulun ja lukion yhteiskuntatiedon ja historian opettaja. S. 1964)Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

ILMIÖT ja ULKONA OPPIMINEN INNOSTAVAT - ILMIÖSANASTO
Olen historian ja yhteiskuntaopin opena täällä meren äärellä kovin innostunut ulkona oppimisesta, sekä kulttuuriympäristön oppimisesta. Työnantajani ja opetushallituksen myötämielisellä avustuksella saan parhaillaan osallistua myös koulutukseen, jossa mietitään, miten tutkia oppilaiden kanssa kulttuuriperintöä. Historian ilmiöitä ovat myös ne kulttuurin jäljet, jotka näkyvät ympäristössämme. Vaikkapa pikkukaupungin vanha hirsirakennus kätkee sisäänsä monia kertomuksia kulttuurista.

Minua innostavat uudet oppimismenetelmät, joihin voi myös sisällyttää digitaitojen oppimista. Pohjana uudessakin oppimisessa pidän tieteellistä jokaisen tieteenalan uusinta tutkimusta. Mielestäni on hyvä että lukiokoulutusta kehitetään opetusministeriön toimesta paremmin korkeakouluopetukseen valmentavaksi yleissivistäväksi opiskeluvaiheeksi.

Olen vetänyt usean vuoden ajan lukiolaisilleni arkeologian kurssia, ja arkeologiassa juuri tutkitaan ihmisen rake…

Kuopiossa wanhaa ja uutta kaswatusta etsimässä

Luovaa oppimista Open hiihtoviikko on pyörähtänyt mukavasti. Matkustelin VR:n ja Pendolinojen suosiollisella avustuksella Kuopioon ja tutustuin ammattikorkea-asteen opetukseen kansainvälisessä seminaarissa. Peda-creation -seminaarin ohessa sain tutustua poikani Ismon opinahjoon Savonia-ammattikorkeakouluun.

Ammattikorkeat ovat olleet huomion kohteena johtuen siitä, että koko ammatillinen opetus on mullistuksen kourissa. Viimeisin AMK:ia koskenut iso uutinen oli, että opetushallitus alkaa tukea yliopistoja ostamaan osa opetuspalveluista ammattikorkeakouluista. Tähän yliopistoissa suhtauduttiin ymmärrettävästi nihkeästi. Yliopistotkin kun ovat olleet säästöpaineiden kohteena pitkään, ja osa niistä kokee ammattikorkeakoulut rahoituksesta kilpailevina tahoina.

Viikko Savonia-ammattikorkeakoulussa vahvisti kuitenkin jo aiemmin omaksumaani käsitystä, että ammattikorkeakouluissa annetaan laadukasta ylempää ammatillista koulutusta ja alempaa korkea-asteen koulutusta useilla eri aloilla. Minu…
Opettaja on luoto meressä Luovan Oppimisen Koulu - luonto oppimisen tilana
Uudessa opetussuunnitelmassa eräs opittava tärkeä asia on kestävä ja luontoa kunnioittava toiminta. Luonto on aina ollut minulle luovuuden lähde. Ilman luontoa ei ole ihmistä. Kasvattajana olen tehnyt lasten kanssa lukuisia museo- ja luontopolkuja. 
Rakastan myös valokuvaa ja sen avulla jokainen voi kertoa omaa tarinaansa. Kaikki osaavat kuvata, ja jokaisen kuvat ovat hienoja. Valokuva on demokraattinen väline.
Kevään Educa-tapahtumassa Helsingissä sain taas uusia vinkkejä digitaalisten luontoelämysten kehittelyyn. Mietin valmiiksi viisi erilaista teemaa luontoretkille. Teemoista voi ottaa kuvia ja rakentaa niiden pohjalta kertomus kuvaan. Luonto on tasaveroinen auttaja ja henkinen voimanlähde jokaiselle ihmiselle.
Mietin teemat sopiviksi ihan minkä ikäiselle vain. 
1. Portaat ja kasvamisen teema 2. Puun oksat ja muistaminen 3. Onni ja puiden vahvat rungot 4. Maan ja veden raja ja ihmisen henkiset rajat 5. Ran…